Menu

Eğitim Sistemimiz

ANASAYFAOKULLARIMIZİLKOKULEğitim Sistemimiz
ANASAYFAOKULLARIMIZİLKOKULEğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

posted in İlkokul

- İngiliz kültür kolejlerinde BİLİNGUAL EĞİTİM (İki Dilli Eğitim) verilmektedir.

- Her sınıfta iki öğretmen bulunmakta bunlardan biri sınıf öğretmeni diğeri ise sadece İngilizce konuşan sınıf koç u dur.

- Öğrencilerine Avrupa Birliğinden Onaylı Avrupa Dil Pasaportu verir.

- 2. Sınıftan itibaren  ayda 2 defa deneme sınavı yapılmaktadır.

- Tüm sınıfların da akıllı tahtalarla ders işlenmektedir.

- MENTAL ARİTMETİK haftada bir saat ders olarak okutulmaktadır.

- Uluslararası Akredite Edilmiştir.(BEDAF)

- Öğrencilerinin Sınırsız Kullanımına Açık İnternet Siteleri verir.

- İçinde tüm derslerin bulunduğu tablet PC ler de eğitim verilmektedir.

- Eğitim altı gündür Cumartesi günü iki saat etüd iki saat sosyal aktiviteler yapılmaktadır.

İlkokul yılları çocukların geleceğini şekillendiren fiziksel ve zihinsel gelişmelerin yaşandığı, potansiyel ve yeteneklerin belirmeye başladığı yıllardır. Bu bağlamda ilkokul, İngiliz Kültür Koleji için sadece ortaokula öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağı olmaktan çok daha fazlasını ifade eder. İngiliz Kültür Koleji ilkokul planlamasında öğrencilerin davranışlarına ve ilerideki yaşamlarına ışık tutacak bilgi, beceri, tutum ve davranışları; teknolojiyle iç içe yaşayarak küçük yaştan itibaren kazanmaları hedeflenir. Okulumuzda ayrıca öğrencilerimizin akademik, sosyal ve sanatsal potansiyellerini ortaya çıkaran çalışmalarla, sağlıklı beden gelişimi ve spor kültürü oluşmasını sağlayan spor aktiviteleriyle, toplumda öne çıkabilecek becerilere sahip bireyler olarak yetişmeleri için programlar hazırlanır.

İngiliz Kültür Eğitim Modeli

İngiliz Kültür Kolejleri, İngiltere’nin saygın kuruluşlarından British Educational Affairs - BEDAF ACCREDITATION tarafından kurumsal yeterlilikleri sertifikalandırılmıştır.

İngiliz Kültür Kolejleri uluslararası akreditasyon kuruluşlarından İngilizce eğitimi ile ilgili eğitim yeterliliği sertifikası alabilecek düzeye gelmiş ve akreditasyon sertifikasını almıştır. Özellikle Bologna süreci ile ülkemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası ölçütlere getirilmesi hedeflenmektedir.

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile başarıyı alışkanlık haline getirmeyi hedefliyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimizin gelişimleri büyük bir özenle takip edilir. Öğrenmeyle değerlendirmenin iç içe olduğu ölçme ve değerlendirme çalışmalarına öğrencilerimiz de etkin olarak katılırlar. Öğrencilerimizin yaptığı her çalışma rubrikler, gözlem kayıtları, kontrol listeleri, kavram haritaları, portfolyo, boşluk doldurma, eşleme, açık uçlu sorularla hazırlanmış testler gibi alternatif araçlarla değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, ünite sonu gelişim karnesi olarak velilerimize düzenli olarak gönderilir. 

Etkin rehberlik çalışmaları eğitim ve öğretimin niteliğini yükseltiyor.

Öğrencilerin temel sosyal becerileri ve bilişsel becerilerini keşfedip geliştirmeye, özgüven ve sorun çözme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimizce yürütülür. Bu çalışmalar ile ayrıca öğrencilerimize kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirmeleri için yardımcı olunur, gelecekleri için karar almalarında yol gösterilir. Etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yollarının aktarılması ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri de desteklenir. Aile-okul işbirliği kapsamında yapılan paylaşım toplantıları, aile okulu ve seminer programlarıyla gerek öğrencilere, gerekse ailelere yönlendirme çalışmalarında bulunulur.

ingiliz kültür diyarbakır diyarbakır ingiliz kültür


20 12, 17